Från och med måndagen den 1 maj 2017 kommer portkoderna för oss boende tas bort, vilket innebär att vi enbart kommer kunna använda oss utav taggar för att komma in i huset.
Styrelsen har valt att ta bort koderna för att göra det svårare för obehöriga att ta sig in i huset.

Om ni behöver beställa nya taggar så görs det via vår förvaltare, SBC, genom att skicka ett e-postmeddelande till Sophie Nyhus:  sophie.nyhus@sbc.se
Det går också bra att beställa nya taggar genom att kontakta SBCs kundtjänst på telefon: 0771 722 722.

Med vänliga hälsningar Styrelsen
Brf Compagniet