Vi önskar att ni kontaktar styrelsen på:  styrelsen@brfcompagniet.se 

Fyll i den här blanketten, skriv ut och skriv under och lägg den i styrelsens brevlåda på Monsungatan 26.. Andrahandsupplåtelse (GDPR) 20180522

GODTAGBARA SKÄL för 2:a hands uthyrning 

  • Ålder eller sjukdom  
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort  
  • Längre utlandsvistelse  
  • Provsamboende  
  • Uthyrning till närstående  
  • Andra skäl  

 SKÄL SOM INTE FUNNITS VARA GODTAGBARA för 2:a hands uthyrning 

  • Förvärv i spekulativt syfte med efterföljande andrahandsupplåtelse  
  • Enbart ekonomiska skäl