2015 tillsatte styrelsen en kommitté för noggrann utredning av möjligheten kring inglasning av balkonger i Brf Compagniet. Balkongkommittén drivs och representeras av:

Conny E Anderberg
conny.e.anderberg@brfcompagniet.se