Brf Compagniet

Monsungatan 24-36

Kategori: Balkonginglasning (sida 1 av 2)

Lumon har en ny kontaktperson

Hej.

Vår inglasningslevrantör Lumon har en ny kontaktperson.
Han heter Magnus Jansson, och har följande kontaktuppgifter.

Magnus Jansson
Distriktssäljare
tel. +46 (0)31 402 764
magnus.jansson@lumon.se

Svenska Lumon AB
Industrivägen 6, 433 61 Sävedalen, Sverige
tel. +46 (0)8 522 77 300
fax +46 (0)8 604 04 11
www.lumon.se

Balkonggruppen informerar

Hej Kära grannar.

Vi önskar bara kort informera er som är intresserade av balkonginglasning att vår leverantör Lumon har fått några små utmaningar som gjort att vissa av oss, mig inkluderad, drabbats av lite förseningar.

Det handlar till exempel om att vissa av balkongerna måste brandtätas enligt lag.
Vi har några balkonger som Peab har lämnat med en springa mellan vägg och balkongplatta, vi har andra som har ett dagvattenrör igenom betongplattan.
Detta har skapat lite förseningar i att vi har försökt komma fram till varför, hur, vad gör vi frågor angående denna brandtätning.
Detta har vi nu klarat upp och Lumon har åtagit sig att informera berörda grannar hur dom går tillväga.

Vi har också lite förseningar som kommer av att vid inmätning av balkongerna har något blivit fel och det beställda glaset har då till exempel blivit för kort, vilket är fallet för mig.
Detta har givetvis Lumon reklamerat internt och beställt nya. Dock tar det lite längre tid än vad som var sagt från början att glasa in balkongen.

Till försvar kan nämnas att vi är en stor förening, med ett stort antal beställningar vilket självklart ställer stora krav på en leverantör, uppstår det då små överraskningar på vägen kan man ju tyvärr drabbas av en liten tidsförsening.
Vi som har beställt inglasning har skrivit på ett kundavtal, på baksidan av detta kundavtal kan ni läsa vad som gäller vid eventuella förseningar om ersättning m.m.

Vi har bra kontakt och dialog med vår leverantör Lumon, och jag förväntar mig att dom kommer leverera med hög kvalitet, dock lite senare för vissa av oss än vad vi hoppades på.

Om ni har några specifika frågar angående er balkonginglasning rekommenderar jag er att kontakta Ronny Albertsson.
Han är vår kontaktperson, och experten på balkonginglasning.

Ronny Albertsson
031-40 27 64
Ronny.Albertsson@lumon.com

Med Vänlig Hälsning Balkonggruppen.

Material från informationskvällen om Balkonginglasning med Lumon

Hej,

Information gällande inglasning för Er som inte kunde närvara vid sista informationsträffen.

Bilaga (PDF): 2016 Lapp Brf Compagniet 140 st m hemsida
Bilaga (PDF): Inglasnings_info_BRFCompagniet

Balkonggruppen informerar

Hej kära granne och medboende i Brf Compagniet.

Nedan finner ni nu ett infoblad om kommande inglasning av balkonger + uteplatser på Brf Compagniet.

Syftet är en sammanfattning och samlande dokument för information och regler kring inglasning i Brf Compagniet, och tanken är att vi boende ska använda detta dokument som en flik i vår Bopärm.

Vi har försökt få med all nödvändig information i detta dokument för att vi i första hand ska hitta det vi söker där, istället för att behöva kontakta styrelsen eller Lumon.

Vänligen läs detta dokument om du är intresserad av inglasning innan vi kör vårt info möte den 1 februari på hotell 11.

Mvh,

Balkonginglasningsgruppen.

Bilaga (PDF): Inglasnings_info_BRFCompagniet

Balkonggruppen informerar

Hej kära granne och medboende i Brf Compagniet,

Nu är det dags att informera om inglasning av våra balkonger och uteplatser, vi tar tillfället i akt att efter vår extrastämma den 1 februari informera om status på projektet.

Vi i balkonggruppen kommer att närvara, likaså styrelsen och vår leverantör.

Vår leverantör är företaget Lumon, och dess representant heter Ronny Albertsson.

Våren 2015 genomfördes en omröstning med avsikt att verifiera intresset i föreningen angående inglasning av balkong. Att döma av röstdeltagandet, och antalet som var positivt inställda, bedömdes av sittande styrelse att en arbetsgrupp bestående av frivilliga engagerade medlemmar i bostadsrättsföreningen skulle tillsättas. Syftet med detta var att lägga fram ett förslag till styrelsen hur en sådan fasadpåverkan skulle kunna se ut.

3 medlemmar tillsattes och en person ur styrelsen valdes som kontaktperson.

Styrelsen valde att gå vidare med företaget Lumon för inglasning av Brf Compagniets balkonger och uteplatser.

Observera att det såklart är frivilligt att välja att glasa in eller välja att avstå.

Informationstillfället den 1 februari kommer att visa hur arbetet har gått tillväga sedan balkonggruppen tillsattes och så kommer Ronny från Lumon att informera om företaget Lumon, sig själv och hur våra balkonger och uteplatser kommer att se ut efter inglasningen.

Ronny kommer att vara vår kontaktperson med vår leverantör och kommer efter informationstillfället lägga en inbjudan i var och ens brevlåda för bokning av ett möte med honom.

Mer information kommer på vår hemsida dagarna innan den 1 feb.

Välkomna!

Äldre inlägg

© 2018 Brf Compagniet

Tema av Anders NorenUpp ↑