Försäljning och överlåtelse

Vi är nyinflyttade och skulle behöva få upp namnskyltar på dörr, brevlåda och porttelefon. Hur går vi tillväga?

Varmt välkomna till Brf Compagniet! Detta skall normalt sett ske per automatik i samband med att ni godkänts inträde i föreningen. Skulle det mot förmodan dröja kan ni skynda på ärendet genom att kontakta tekniska förvaltningen på:

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC Kundtjänst: Tel 0771-722 722 eller www.sbc.se

Felanmälan: kl 07.00-21.00

Vi ska sälja vår lägenhet och mäklaren efterfrågar förteckning och annan info.

Mycket av informationen som mäklaren efterfrågar har du redan fått i samband med upplåtelsen eller överlåtelsen. En del av informationen finns också tillgänglig här på hemsidan. För frågor gällande in- och urträden, förteckning etc. kontakta förvaltningen.

Vi är nyinflyttade och ska teckna ny hemförsäkring. Behöver vi teckna bostadsrättstillägg till vår hemförsäkring?

Föreningen har via sitt försäkringsbolag tecknat kollektivt bostadsrättstillägg för alla lägenheter i föreningen. Ni behöver därför inte teckna bostadsrättstillägg till er hemförsäkring.

Andrahandsuthyrning

Vi vill hyra ut vår lägenhet i andrahand. Hur går vi tillväga?

Samtliga andrahandsuthyrningar skall godkännas av styrelsen. Skicka en redogörelse för varför andrahandsuthyrningen skall ske och hur länge denna ämnar äga rum till styrelsen. Tänk på att du som bostadsrättshavare alltid står ansvarig inför föreningen, även vid en ev. andrahandsuthyrning.

Bäste medlem, vänligen inte ta några stora beslut innan ni har ett godkänt svar från styrelsen, godkänt svar betyder med signatur m.m.
Ej enbart ett email.

Vi utgår från följande kriterier vid vår bedömning. 

 

GODTAGBARA SKÄL för 2:a hands uthyrning

 

  1. Ålder eller sjukdom 
  1. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort 
  1. Längre utlandsvistelse 
  1. Provsamboende 
  1. Uthyrning till närstående 
  1. Andra skäl

 

SKÄL SOM INTE FUNNITS VARA GODTAGBARA för 2:a hands uthyrning

 

  1. Förvärv i spekulativt syfte med efterföljande andrahands­upplåtelse 
  1. Enbart ekonomiska skäl

 

Vi önskar att ni kontaktar styrelsen för er önskan på: styrelsen@brfcompagniet.se

P-platser och garage

Vi är intresserade av att byta P-plats. Är det möjligt?

Byte av parkeringsplatser kan eventuellt ordnas. Grundregeln gäller att bytet sker inom samma garage och det måste finnas goda skäl samt en motpart som accepterar bytet.

Vi har behov av två P-platser – varför har ni ändrat policy till högst en P-plats per bostadsrätt?

Föreningen består idag av 120 lägenheter och har en gemensam parkeringsbas på 41+36 p-platser. Med tanke på den stora efterfrågan i förhållandet till antalet platser har styrelsen beslutat att fördela dessa genom att ge bäst spridning till de boende i huset. Skulle en situation uppstå där platser står outhyrda kommer dessa givetvis att också stå till förfogande för de som redan har en plats.

Vi har stått i kö till P-plats en längre tid men ännu inte hört något. Hur kan vi kontrollera vår plats i kön?

Vår ambition är att inom snar framtid kunna digitalisera kösystemet för att på så vis ge bättre transperens. Till dess hänvisar vi till förvaltningen.

Jag vill hyra ut min P-plats under en kortare period. Får jag det?

Nej! Andrahandsuthyrning av parkeringsplatser är under inga som helst omständigheter tillåtet.

Vi ska flytta och har sagt upp vår garageplats, var och hur lämnar vi tillbaka fjärrkontrollen till garageporten?

Hej, ni har två möjligheter.

1. Ta er till SBCs kontor och lämna över den personligen i receptionen, se till att ni får ett kvitto att ni har lämnat tillbaka den.
Besöksadress:
Östra Hamngatan 18
411 09 Göteborg
Tel: 031-745 46 00

2. Posta den i ett rekommenderat brev till SBC.
I brevet måste ni ta med följande.

Brf Compagniet, Ert namn, Personnummer och numret på garageplatsen.

Skriv följande adress på det rekommenderande brevet:
Ella Johansson
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 2503
403 17 Göteborg

Cyklar och barnvagnar

Var parkerar jag barnvagnen?

På våningsplan 0 mellan entrédörr och hiss finns ett gemensamt rullstol och barnvagns rum.

Var parkerar jag min cykel?

Vi har två stora och ett mindre utrymme för cyklar på våningsplan minus 1.

Cyklar ska tas in genom dörren från sidan av vårt hus, bredvid trappan, som vetter mot Eriksbergsdockan och rullas/cyklas ner genom garaget till våning minus 1, och parkeras i valfritt cykelrum.
Från garaget finner cykelrummen bakom dörr 24/26,  32 och 34:a

Balkonginglasning

Jag önskar glasa in min balkong, vem kontaktar jag?

Hej, Brf Compagniet har avtal med företaget Lumon.
Vår kontakt person heter Melinda Wahlqvist och har följande kontaktuppgifter.

Melinda Wahlqvist

Distriktssäljare

Tel. +46 (0)31 797 04 94
melinda.wahlqvist@lumon.se

 

Svenska Lumon AB
Industrivägen 6, 433 61 Sävedalen, Sverige
tel. +46 (0)8 522 77 300
fax +46 (0)8 604 04 11
www.lumon.se

Jag har en balkong som jag delar skiljevägg med min granne, hur gör vi med betalningen?

I samband med arbetet att utse en leverantör till att glasa in våra balkonger/uteplatser togs ett informationsblad fram med svar på dom flesta frågor som kan uppstå, vänligen läs igenom detta.
Öppna genom att klicka på nedan länk.

inglasnings_info_brfcompagniet

Finner ni inte ett svar på er fråga där vänligen kontakta styrelsen på: styrelsen@brfcompagniet.se

Eller Melinda Wahlqvist på Lumon.

Melinda Wahlqvist

Distriktssäljare

Tel. +46 (0)31 797 04 94
melinda.wahlqvist@lumon.se