Allmänt och kösystem

Brf Compagniet har 42 parkeringsplatser i det egna garaget (plan 0 och -1) samt 36 parkeringsplatser i Eriksbergsdockans garagesamfällighet (även kallad bergrummet). Dessa platser är vigda för bostadsrättsinnehavarna i Brf Compagniet. Kön börjar och går via Eriksbergsdockans garage till Brf Compagniets garage. Det innebär alltså att när en plats blir ledig i Brf Compagniets garage tillfrågas alltid den första i turordningslistan (den tidigast tecknade med parkeringsplats i Eriksbergsdockans garage) om intresse av parkeringsplats i Brf Compagniets garage och så vidare i turordning. Detta för att den första i kölistan (den tidigast tecknade utan parkeringsplats) ska kunna få parkeringsplats i Eriksbergsdockans garage. Vidare kan innehavarna av en bostadsrätt aldrig ha fler än högst en P-plats (undantag för MC-plats).

 

P-platser i Brf Compagniet

P-plats: 31
P-plats med tillhörande extraförråd: 11 st
HC-plats (handikapp): 2 st
MC-plats (motorcykel): 2 st

Hyran för P- och HC-plats i Brf Compagniets garage är f.n. 1 000 kr/plats och månad.
Hyran för P-plats med tillhörande extraförråd  i Brf Compagniets garage är f.n. 1 000 kr/plats + förrådshyra (se nedan).
Hyran för MC-plats  i Brf Compagniets garage är f.n. xxxx kr/plats och månad.

För att komma in genom garageporten används Brf Compagniets fjärrkontroll. Denna erhålls i samband med kontraktsskrivning och ska återlämnas i samband med uppsägning. Hyresavtal för parkeringsplatser och extra förråd i det egna garaget hanteras av Brf Compagniets förvaltare (se nedan). Debiteringen sker via samma avi som månadsavgiften.

Kameraövervakning

Sedan 2014 har garaget utrustats med en modern kameraövervakning. Systemet är självgående och givetvis med behörigt tillstånd enl. kameraövervakningslagen. Endast ett fåtal från styrelsen har behörighet att granska inspelat material. Upptaget material från kamerorna lämnas endast ut i samband med särskild incident och polisanmälan.

P-platser med tillhörande extraförråd

För vissa parkeringsplatser i Compagniet finns tillhörande extraförråd placerat framför parkeringsplatsen. Dessa förråd kan endast hyras ihop med respektive parkeringsplats och kan inte sägas upp enskilt. Till dessa parkeringsplatser tillkommer en extra förrådsavgift á 700 kr/m2 och år.

HC-platser

Brf Compagniets garage tillhandahåller 2 st handikapplatser. Dessa är till ytan väl tilltagna för att underlätta in- och urstigning ur bil. Dessa platser går genom samma kösystem men ger förtur till en bostadsrättsinnehavare med särskilt handikappstillstånd, d.v.s. om en garageplatsinnehavare från Eriksbergsdockans garagesamfällighet med särskilt handikappstillstånd erbjuds plats i Brf Compagniets garage kan befintlig innehavare av HC-plats komma att tvingas byta plats (dock fortfarande inom Brf. Compagniets garage).

MC-platser

I Brf Compagniets garage finns två MC platser. MC-platser ingår i undantaget från ovan policy med högst en p-plats per bostadsrätt. Dock kan en bostadsrätt aldrig inneha fler än högst en MC-plats. Dessa platser har utrustats med ankarlås för ökad trygghet.

P-platser i Eriksbergsdockans garagesamfällighet

Brf Compagniet har del i gemensamhetsanläggningen Eriksbergsdockans garagesamfällighet på Monsungatan 49. Det är 36 parkeringsplatser som är vigda för bostadsrättsinnehavarna i Brf Compagniet. Hyran för dessa platser är f.n. 1,000 kr/månad och debiteras på separat hyresavi från Europark/APCOA. För att komma in genom garageporten används Europark/APCOA:s fjärrkontroll som erhålls i samband med kontraktsskrivning. För frågor gällande Eriksbergsdockans garagesamfällighet och beställning av fjärrkontroll vänligen kontakta:

Åsa Pettersson
Telefon: 08-556 306 70
E-post: Asa.Pettersson@apcoa.se / apcoa@europark.se

Intresseanmälan och uppsägning

Samtliga ärenden avseende intresseanmälan till p-platser och/eller uppsägningar görs direkt till vår förvaltare SBC.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

SBC Kundtjänst
Tel 0771-722 722 eller www.sbc.se

Vid uppsägning av parkeringsplatsen ska ”uppsägningsraden” på sista sidan i kontraktet skrivas under och skickas till förvaltningen. Säljer Ni er bostadsrätt, eller av någon annan anledningen inte ska ha parkeringen längre, måste parkeringsplatsen sägas upp. Uppsägningstiden är tre (3) månader. Observera att parkeringsplatser aldrig kan överlåtas! Vid en försäljning måste alltså den nya köparen sätta upp sig i kö för att få hyra en plats! 

Gästparkering

Längs med monsungatan finns flertalet gratisparkeringar som f.n. är skyltade till 2h. 2 betalparkeringar finns också inom omnejd (se karta):Screen Shot 2015-09-14 at 19.53.31