Brf. Compagniets styrelse för verksamhetsåret 2019/2020 består av:

Ordförande: Jessica Jarlsdotter Nilisse, tel 070-433 93 45
Kassör: Simon Grönvall
Sekreterare: Susanne Pietilä
Ledamot: Thim Fritzson, tel 073-964 81 05
Ledamot: Sverker Hansson

Suppleant: Johan Kindmark Alemyr
Suppleant: Monique Vos

Kontakta oss via hemsidans kontaktformulär. Önskar du kontakta oss brevledes går det också bra på: Styrelsen, Monsungatan 26 (vi har ett eget brevfack)