Under slutet av 2018 bildades Trivselgruppen i vår förening. Trivselgruppen består idag av Katarina, Tina och Monique.

Trivselgruppens uppgift är

  • att se över fastigheten och gården och komma med förslag om förbättringar som kan öka trivseln för oss som bor här
  • Anordna regelbundna samkväm för att öka gemenskapen och trivseln i vårt hus

Har ni några förslag/idéer på förbättringar, eller skulle ni också vilja vara med i Trivselgruppen?

Kontakta då Trivselgruppen på e-post trivselgruppen@brfcompagniet.se