Här kan alla medlemmar gå in och kolla sin egen elförbrukning.

Inloggningsuppgifter kommer att läggas ut i alla brevlådor och skall därefter läggas in i boendepärmen.

Manual IMD-Webb