Brf. Compagniets valberedning för 2019/2020 utgörs av:

Kjell Eliasson (sammankallande)

Kristina Lundberg

Önskar Ni komma i kontakt gör ni det här.