Brf. Compagniets valberedning för 2015/2016 utgörs av:

Torbjörn Lundberg

Kristina Heiker

Gustav Lindskog

Önskar Ni komma i kontakt gör ni det här.