Brf. Compagniets valberedning för 2018/2019 utgörs av:

Kjell Eliasson (sammankallande)

Johan Kindmark Alemyr

Önskar Ni komma i kontakt gör ni det här.

Är det du som är pusselbiten som saknas – 1