Här nedan finner ni information som främst vänder sig till mäklare och nyinflyttade.

Sidan uppdaterades 2022-10-24

Föreningen 

Bostadsrättsföreningen Compagniet är en bostadsrättsförening på Monsungatan 24-36 och består av två flerbostadshus med en gemensam innergård. Husen som totalt rymmer 120 lägenheter samt 3 lokaler, är i 9 våningar samt en tornbyggnad i 12 våningar.  
Bostadsrättsföreningen äger marken som byggnaderna står på.  
I garaget finns 42 garageplatser. Det finns ytterligare 36 garageplatser som föreningen förfogar över i garage i närområdet (sk. Bergsgaraget). Byggnationen slutfördes i mars 2014.   

Föreningens hus har status silver enligt systemet miljöbyggnad.  miljöcert silver
Organisationsnummer 769621-7749.  
Föreningsform: Bostadsrätt 
Bredablick Förvaltning AB är vår förvaltare, både teknisk och ekonomisk.  
Föreningen bildades 2013 då ekonomisk plan registrerades. Nya stadgar registrerades 2018. Föreningen klassas som äkta. Föreningens årsredovisningar kan ni hitta på sidan Ekonomi och underhållsplan

Medlem 

Ny medlem: Ansökan skickas till

Bredablick Förvaltning AB

Bredablick Förvaltning  
Box 24016, 400 22 Göteborg

Kontakt: 010-177 59 00

Vi har bosättningskrav. För att beviljas medlemskap i föreningen ska förvärvaren bosätta sig i lägenheten om inte styrelsen medger annat.  Det är tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand, med styrelsens godkännande. Se särskild info om vilka kriterier som gäller.  

Medlemskap: För att flytta in och bo i en av föreningens bostadsrätter skall du även äga del av lägenheten och därmed måste du vara medlem i föreningen. Detta avser alltså inte andrahandsuthyrning utan frågan dyker främst upp då t.ex. föräldrar köper lägenhet till sina barn. Föreningen accepterar delat ägande mellan barn och förälder med exempelvis uppdelningen 10/90.  
Enligt föreningens stadgar kan en juridisk person inte beviljas inträde i föreningen.  
Kommun och landsting får dock inte vägras medlemskap.  

Allmänt 

Län: Västra Götaland 
Stad: Göteborg 
Stadsdel: Lundby 
Område: Eriksberg 
Skolor: Taubeskolan för årskurs F-6 ligger uppe på Platån. Bräckeskolan årskurs F-6. Santosskolan vid Lindholmen är från årskurs 7-9. Fristående Centrina Lindholmen årsksurs 6-9. Se vidare Göteborgs stads skolor.  

Kommunikationer: Buss 16 trafikerar längs med Monsungatan och buss 58 avgår flera gånger per timma från Eriksbergstorget en kort promenad från bostaden. Flertalet linjer stannar där så som 45 och 99. Från Eriksbergspiren avgår Älvsnabben som enkelt tar dig över Älven till både Klippan i väster och Stenpiren mer centralt och Lilla Bommen. Här är det enkelt att åka kollektivt och dessutom når du ringlederna runt Göteborg med enkelhet om du önskar ta bilen 

Ekonomi 

Den ekonomiska förvaltningen administreras av Bredablickförvaltning.

När husen byggdes fick köparna välja pris i tre etapper och de köpare som valde att betala ett högre pris har en något lägre avgift. Dessa omfattas inte av avgiften för det s.k. andelstal 2/kapitaltillskott.

Avgiften för andelstal 2 korrigerades nedåt 1 januari till 384 kronor (mot tidigare 677 kr) respektive 768 kronor (mot tidigare 1,354 kr). Föreningen har gått ut med erbjudande till medlemmarna om att få lösa andelstal 2 med kapitaltillskott. Erbjudandet löper ut 31 januari 2022 och ska vara betalt 31 mars 2022. Styrelsens målsättning är att erbjuda den här möjligheten varje gång som lånet omsätts, som tillhör andelstal 2. Vi återkommer med information kring nästa bindningstid.

Lånet som avser andelstal 2 kommer att omsättas den 1 maj 2022 och prognosen till avgiften för andelstal 2 är vid en räntenivå på 0,5% 234 kronor per månad respektive 468 kronor per månad.

Föreningen har än så länge inte haft några avgiftsfria månader. Avgiften betalas månadsvis i förskott. Avgiften inkluderar värme och Telia triple play (Tv, bredband och ip-telefoni). Avtal tecknas separat med Telia då medlemmen kan välja olika paket. 34 kr utav månadsavgiften är obligatoriskt tillägg för vatten. El och vatten betalas efter förbrukning, likaså golvvärme i badrum för de lägenheter som har detta (3:or och 4:or). Garageplats kostar 1,000 kr per månad och MC plats kostar 400 kr per månad. Överlåtelseavgift betalas av köparen. Fullvärdesförsäkring finns via Länsförsäkringar. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Samtliga årsredovisningar finner ni på sidan Ekonomi och underhållsplan

Följande investeringar är beslutade som finansieras med tillgängliga medel:  
Vi har bytt ut vårt passagesystem i februari 2019 till ett modernare med informationstavlor i entrén, med möjlighet att öppna entrédörren med mobilen samt fler dörrar med ”tag”-nyckel.   
Vi har fått beviljat stöd från Klimatklivet och har installerat 20 laddplatser för el-/hybridbilar i husets garage i januari 2019.
Föreningsstämman 2018 beslutade att vi ska bygga ett tak över vår sopstation. Det projektet dröjer pga. kommunens handläggning av bygglov etc. Föreningsstämman 2019 beslutade att vi ska sätta upp grindar nere vid trapporna som leder upp till vår gård. Inga andra större ombyggnationer är planerade förnärvarande.  

 

Huset 

Gatuadress: Monsungatan 24-26 
Fastighetsbeteckning: Sannegården 66:1 
Värme och ventilation: Fjärrvärme 
Byggår 2012-2014 

TV, telefoni och internet: Telia Triple-play (kabel-TV, bredband FiberLan & IP-Telefoni). Telia triple play ingår i avgiften. Tv-paket Lagom, bredband 100/100 och bredbandstelefoni (ej trafikavgifter). Varje lägenhet möjlighet att köpa till andra tv-paket, uppgradera sitt bredband till en högre hastighet och ha tillval på sin bredbandstelefoni så som nummerpresentation. Alla dessa tillval beställer varje enskild lägenhet direkt med Telia och faktureras från Telia. 

El-avtal: Det är föreningen som tecknar el-avtal. 
Vi har bundet elavtal till 2025-02-28 som ligger till grund för den taxa vi använder till våra medlemmar på 94 öre/kWh plus moms. Det kommer att gälla tills 2025-02-28 eller tills andra taxor och avgifter (elnät., energiskatt, effektavgift…) ändras.


Föreningen äger marken.  
Renoveringar/byte av stammar och el-stigar: Föreningen följer en underhållsplan. Inga större underhåll är inplanerade de närmsta åren då fastigheten byggdes 2014. 

I januari/februari 2019 har vi  uppdaterat befintligt taggsystem till en nyare variant samt installerat ladd-stationer till elbilar i garaget. 
Februari 2016 fick föreningen godkänt bygglov för inglasning av balkonger. 
Lokaler: Det finns tre lokaler upplåtna med hyresrätt. Samtliga lokaler är uthyrda och hyrs av en närbutik/kiosk, en frisersalong, samt en kosultverksamhet inom bygg och reklam. Vi har inga framtida avvikande planer för lokalerna.   

Det finns ett förråd till varje lägenhet. Det finns dessutom extra förråd att hyra. I huset finns källarförråd, barnvagnsrum, rullstolsrum och cykelrum. Det finns ingen tvättstuga då alla lägenheter har egen tvättmaskin och torktumlare. Vi har en gemensam gård mellan husen med lekplats och grillplats. 

Energideklaration: Status: Energideklaration är utförd. Energiprestanda: 63 kWh/kvm/år. Energiklass: C. Energideklaration utförd: 2015-11-03. energideklaration

(Att energideklarera byggnader är en del av EU:s miljömål om att minska energianvändningen och främja en hållbar utveckling. Lagen om energideklarationer trädde i kraft den 1 oktober 2006. Från den 1 juli 2012 ändrades lagen om energideklarationer, blev mer omfattande och ett system infördes med Energiprestanda. Detta skall göra det enklare för konsumenter att jämföra energiprestandan med jämförliga byggnader. Läs mer om Energideklaration på boverket.se.) 

Huset är miljöcertifierat med betyg silver i miljöbyggnad 
Gröna bolån är det en del banker som erbjuder nu till kunder som äger en miljöcertifierad bostad. Det innebär att du får ytterligare rabatt på ditt bolån. Informera din bank om att byggnaden har betyg silver i miljöbyggnad. De banker som för närvarande godkänner miljöcert silver är SEB, Nordea och Swedbank.. Dessa banker ger en rabatt om 0,1 p. (Rabatten ges även om dina lån är bundna). SBAB ger 0.05 p för energiklass C  miljöcert silver

Garaget 

Brf Compagniet har 42 parkeringsplatser i det egna garaget (plan 0 och -1), varav 2 handikapp-platser plus 3 st MC-platser,  samt 36 parkeringsplatser i Eriksbergsdockans garagesamfällighet (även kallad bergrummet). Dessa platser är vigda för bostadsrättsinnehavarna i Brf Compagniet.  
För närvarande är det lång kö till föreningens egna garage men i dagsläget ska det finnas ledig plats i Eriksbergsdockans garage.

Kostnad för att hyra parkeringsplats och handikappsplats i Brf Compagniets garage är 1 000 kr/mån. Hyran för parkeringsplats med tillhörande extraförråd i Brf Compagniets garage är 1 000 kr/månad för garageplatsen + förrådshyra 700 kr/kvm och år.   

Samtliga platser i husets garage är försedda med laddstationer för elbilar/laddhybrider. Har du en elbil eller laddhybrid bör du ange detta när du anmäler dig för intresse, då vi ger förtur enligt principen ”varannan elbil”.

Platserna i husets garage administreras Bredablick Förvaltning, se sedan ”parkering”.

Kostnad för att hyra en plats i Eriksbergsdockans garage är 1000 kr/mån.
Platserna administreras av APCOA 08-556 306 70.