Från 1 januari 2021 är det Breda Blickförvaltning som är vår förvaltare.

Välkomstbrev – Compagniet

Informationslapp nytt bankgiro.2021

Vi tackar SBC och Optimal för den tid de skött om vårt hus och ser fram emot ett nytt samarbete med Breda Blickförvaltning.