Om du tillfälligt behöver ställa upp entrédörren, vid tex. in eller utflytt eller om du ska bära in något stort föremål så att dörren behöver stå öppen en stund, så ska du inte stänga av dörrautomatiken!

Använd istället den nya strömbrytaren ”Uppställt” som du finner innanför entrédörren.

Först öppnar du dörren som vanligt. Sedan trycker du på den här strömbrytaren och anger ”uppställt”. När du är klar trycker du på ”normalt” och då stänger sig dörren.

OBS; detta sker enbart under uppsikt. Lämna aldrig dörren öppen! Kolla alltid så att entrédörren stänger sig när du går förbi så att ingen obehörig kommer in i huset!