Huset är miljöcertifierat med betyg silver i miljöbyggnad 

Flertalet banker erbjuder nu s.k. Gröna bolån till kunder som äger en miljöcertifierad bostad. Det innebär att du får ytterligare rabatt på ditt bolån.

Danske Bank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank lämnar 0,1% (10 procentenheter) rabatt för bostäder med energiklass A, B och C -miljöcert silver.

SBAB lämnar 0,05% för energiklass C.

Avanza lämnar i dagsläget enbart gröna bolån till energiklass A och B. Länsförsäkringar och Skandia har ännu inte startat med Gröna Bolån.

OBS; rabatten lämnas även om dina lån är bundna och efter det att ni har förhandlat annan rabatt med banken. 0,1% ger 1,000 kr i rabatt per miljon och år.

Informera din bank om att byggnaden har betyg silver i miljöbyggnad.   miljöcert silver

Den här sidan uppdaterades 2019-09-02. Tänk på att bankerna kan ändra sina villkor, så kontakta din bank för att se vad som gäller idag. Vänligen meddela om ni känner till nya riktlinjer från någon bank, så läggs informationen ut här.