Trivselregler för Brf Compagniet (uppdaterat 2021-10-27)

 Inledning

Ordningsreglerna inriktar sig I första hand på boendemiljön med hänsyn till de boende i bostadsrättsföreningen. Fler regler angående ditt boende finns I föreningens stadgar. Du som upplåter bostadsrätten har huvudansvaret för att alla som bor i lägenheten följer föreningens ordningsregler och stadgar. Ordningsreglerna gäller även dina gäster till lägenheten.

Störande grannar

Om du blir störd av din granne upprepade gånger är det viktigt att du inkommer med ett storningsschema till styrelsen. Fyll i den och mejla den till styrelsen@brfcompagniet.se

Gemensamma utrymmen

 • Våra gemensamma utrymmen blir ännu trivsammare om vi använder de uppställningsplatser och rum som är avsedda för cyklar, mopeder och bilar.
 • Om du skräpar ned I trapphus, gemensamma utrymmen eller ute på gården är det alltid du som bostadsrättshavare som bär ansvaret för att plocka upp efter dig.
 • Belamra inte gemensamma utrymmen med personliga tillhörigheter. Barnvagnar och cyklar skall alltid ställas på anvisad plats och inte i trapphus och korridorer. Trapphuset är allas utrymningsväg vid en nödsituation. Trapphuset skall därför alltid vara framkomligt för en ev. utrymning.
 • När du passerar in eller ut genom entréporten från gatan eller gården, tänk på att dörren skall gå i lås efter dig. Behöver du tillfälligt ställa upp dörren p.g.a. t.ex. flytt måste dörrautomatiken kopplas ur (runt vred i ovanför dörren).
 • Är du osäker på vem som du släpper in I huset, fråga vänligt vem han/hon är och var han/hon bor.
 • Använd aldrig andra medlemmars förråd eller P-plats utan deras tillstånd.

Rökning

 • Rökförbud gäller i samtliga gemensamma utrymmen; garage, trapphus m.m.
 • Visa hänsyn mot dina grannar om du röker på balkongen. Det finns många allergiker som inte tål rök och denna kan lätt komma in till grannen genom öppna balkongdörrar eller fönster.
 • Släng aldrig cigarettfimpar på marken, släck fimparna ordentligt och kasta dem med dina hushållssopor.

Husdjur

 • Husdjur skall alltid vara kopplade och får inte rastas inom bostadsområdet. Om olyckan ändå råkar vara framme, Torka upp efter er.

Utemiljö, terass och balkong

 • Skaka inte mattor, dukar, sängkläder eller liknande från fönster eller balkong.
 • Vattna era blomkrukor på sådant sätt så att det inte rinner över och ner till grannbalkonger.
 • Montering av paraboler på fasad och balkonger är inte tillåtet.
 • Gasolgrill och Elgrill är tillåtet att använda på balkong, uteplats och terrass. På gården får ni använda den gemensamma kolgrillen. Använd ditt goda omdöme här. Se mer info om grillning på DinSäkerhet.se (dinsakerhet.se/brand/Grilla). Tänk på att olika regler gäller för inglasade balkonger vad gäller storlek på gasoltuber (läs mer)!

Musik, fest och snickrande

 • Tänk på att ditt golv är grannens tak, sänk musik och ljudnivå senast kl 23 på kvällen.
 • Om ni planerar en fest eller andra trevligheter är det bra att I förväg meddela grannar, acceptansen brukar öka markant om man blivit informerad.
 • Vi vill alla ha det fint i våra lägenheter. Därför är det ibland nödvändigt att borra och spika. Detta gör vi på dagtid mellan kl 07.00 och 20.00.

Garage

 • Se till att porten till garaget går igen efter in- och utpassage och kontrollera att ingen obehörig kör in i garaget efter dig.
 • Sträva efter att ej förvara värdesaker i bilen och däribland fjärrkontrollen.
 • Låna aldrig andra medlemmars P-platser utan deras tillstånd.
 • Det är inte tillåtet att hyra ut sin P-plats utan styrelsens godkännande.
 • Reparation och däckbyten får ej förekomma i garaget.

Ekonomi

Låt inte föreningens pengar rinna bort!

 • Kom ihåg att spara på vattnet, speciellt varmvattnet. Vi sparar också mycket pengar genom att inte skölja under rinnande vatten och kontrollera att kranarna inte står och droppar.
 • Vädra med omdöme.
 • Glöm inte att stänga av golvvärmen när den inte används (gäller framför allt bostadsrättshavare med treor och större).

Sophantering

 • Det är viktigt att soporna slås in ordentligt innan de slängs.
 • Släng inte hopvikta pizzakartonger I sopsugen. Då havererar den och det kostar oss boende massor med pengar att rensa sugen.
 • Glas, metall, plast och batterier slängs på återvinningsstationen vid busshållplatsen på Eriksbergstorget.
 • Tänk på att vår sopstation inte är avlastningsplats för överblivna grovsopor. Ta hand om dem och kör till närmaste återvinningsstation: Tagene, Lärjevägen 12, Hisings Backa eller  Bulycke, Bulyckevägen 10, Torslanda
 • Håll snyggt och rent vid vår sopstation.
 • Om sopsugen är trasig kontaktar man Envac (vardagar 8:00-16:45 031-65 83 50 eller jourtid 08-775 33 70) och tar med sig soporna hem igen. Det är absolut förbjudet att lämna sopor vid sopstationen.
 • Fr.o.m. 220601 kan man slänga plast; se information om vilken plast du får slänga här: Plastförpackningar

Säkerhet och ansvar

 • Tillsammans skall vi förhindra inbrott och skadegörelse. Upptäcker du någon suspekt aktivitet kontakta Polisen! Det är allas uppgift att vara vaksamma och ev. tillkalla Polis. Polisen i sin tur avgör om en visit behövs och huruvida aktiviteten är brottslig eller ej.
 • Om det uppstår skador på våra hus, våra gemensamma utrymmen eller utemiljö, skall detta genast anmälas till Bredablick Förvaltning AB