Sidan är uppdaterat 2023-10-23

Nya kontrakt och höjd hyresavgift för P-Platser.

2023-10-09
Styrelsen har gett vår förvaltare Bredablick i uppdrag att säga upp alla parkeringskontrakt och samtidigt erbjuda nya till er som har parkeringskontrakt idag i vårt hus. Planen är att utskicket sker under oktober månad.
Anledningen till detta är att vi har en hel del gamla kontrakt från tiden då vi hade SBC som förvaltare och de kontrakt som upprättats under Bredablicks regi är andra, delvis med olika villkor.

Avgiften har inte ändrats sedan huset byggdes för 10 år sedan och med den kostnadsutveckling som skett ligger våra avgifter klart under marknadsvärdet. Detta innebär att de lägenhetsinnehavare som inte har garageplats indirekt subventionerar de som har plats i vårt garage. ”Marknadspriset” anser styrelsen är till exempel Eriksbergs Garagesamfällighet (EGS eller Bergrummet) och en del andra föreningar runt dockan. EGS har beslutat att höja avgiften till 1300:- per månad, en nivå vi också ser i våra grannföreningar.

Styrelsen har därför beslutat att den nya månadshyran på 1300 kr/månad ska gälla som grundhyra för bilplats i de nya kontrakten. För MC-plats blir kostnaden 520 kr/månad, en lika stor procentuell höjning (30%).Kontraktet innehåller även en klausul om årlig justering av hyran vilken styrelsen kan utnyttja senare. Den nya hyran träder i kraft under 2024.

Effektvakt på laddningsstationer

2022-10-13
Vi har nu installerat den effektvakt vi informerade om på stämman.

Syftet med den är att vi vill förhindra att laddning av elbilar orsakar onödigt hög effektavgift på elen, för oss alla i föreningen. Under den tid som föreningen har sin högsta förbrukning, typiskt mellan 16.00 och 22.00, sätter vi ett tak för hur mycket effekt (ström) som fördelas till laddstationerna. När systemet är intrimmat så kommer alltså den tilldelade strömmen att fördelas till de stationer som är igång, för att under sen kväll, natt och större del av dagen inte begränsas.

Tyvärr har vi haft vissa inkörningsproblem vilket har inneburit att några bilar inte fått någon laddning alls. Detta beroende på att ett skalningsfel gjorde att vi ställde in tokigt värde. Vi beklagar detta.

Vår leverantör Energi och Design hjälper oss att följa hur det påverkar laddningen och att trimma nivåerna i systemet

 

//Styrelsen i Brf Compagniet

Allmänt och kösystem

Brf Compagniet har 42 parkeringsplatser i husets garage (plan 0 och -1) samt

36 parkeringsplatser i Eriksbergsdockans garagesamfällighet (även kallad bergrummet) på Monsungatan 49. Dessa platser är vigda för bostadsrättsinnehavarna i Brf Compagniet.

Det är en lång kö till garaget i vårt eget hus, men det ska vara relativt enkelt att få en parkering i Bergsgaraget. För att anmäla sig till kön för garaget i vårt eget hus, -kontakta vår förvaltare Bredablick Förvaltning AB, se kontaktuppgifter nedan. För parkering i Bergsgaraget, kontakta Apcoa, -se kontaktuppgifter nedan.

OBS! Notera att det är två olika köer till dessa två garage! Anmäl er till bägge vid intresse. 

P-platser i Brf Compagniet

P-plats för bil: 42 st

Varav:
P-plats med tillhörande extraförråd: 11 st
HC-plats (handikapp): 2 st

Samt
P-plats för MC (motorcykel): 3 st

Hyran för P- och HC-plats i Brf Compagniets garage är f.n. 1 000 kr (1300kr införs under 2024)/plats och månad.
Hyran för P-plats med tillhörande extraförråd  i Brf Compagniets garage är f.n. 1 000 kr (1300kr införs under 2024)/plats + förrådshyra (se nedan).
Hyran för MC-plats  i Brf Compagniets garage är f.n. 400kr (520kr införs under 2024)/plats och månad.

För att komma in genom garageporten används Brf Compagniets fjärrkontroll. Denna erhålls i i form av en app till sin mobil, i samband med kontraktsskrivning.  Debiteringen sker via samma avi som månadsavgiften.

Kameraövervakning

Sedan 2014 har garaget utrustats med en modern kameraövervakning. Systemet är självgående och givetvis med behörigt tillstånd enl. kameraövervakningslagen. Endast ett fåtal från styrelsen har behörighet att granska inspelat material. Upptaget material från kamerorna lämnas endast ut i samband med särskild incident och polisanmälan.

P-platser med tillhörande extraförråd

För vissa parkeringsplatser i Compagniet finns tillhörande extraförråd placerat framför parkeringsplatsen. Dessa förråd kan endast hyras ihop med respektive parkeringsplats och kan inte sägas upp enskilt. Till dessa parkeringsplatser tillkommer en extra förrådsavgift á 700 kr/m2 och år.

HC-platser

Brf Compagniets garage tillhandahåller 2 st handikapplatser. Dessa är till ytan väl tilltagna för att underlätta in- och urstigning ur bil. Dessa platser går genom samma kösystem men ger förtur till en bostadsrättsinnehavare med särskilt handikappstillstånd, d.v.s. om en garageplatsinnehavare från Eriksbergsdockans garagesamfällighet med särskilt handikappstillstånd erbjuds plats i Brf Compagniets garage kan befintlig innehavare av HC-plats komma att tvingas byta plats (dock fortfarande inom Brf. Compagniets garage).

MC-platser

I Brf Compagniets garage finns tre MC platser. MC-platser ingår i undantaget från ovan policy med högst en p-plats per bostadsrätt. Dock kan en bostadsrätt aldrig inneha fler än högst en MC-plats. Dessa platser har utrustats med ankarlås för ökad trygghet.

Ladd-platser för elbil

Samtliga platser i vårt garage innehar en ladd-box för elbil. Om du har införskaffat en elbil, kontakta då Bredablickförvaltning för åtkomst och registrering för laddningen. Står du i kö till en plats, kommer du att få förtur om du har en elbil. Vi tillämpar kösystemet med varannan elbil. Kostnaden är 200 kr/månad för tillgång till laddboxen, plus den elen som förbrukas.

Aktivering av laddbricka

Effektvakt på laddstationer

Vi har nu installerat den effektvakt vi informerade om på stämman.
Syftet med den är att vi vill förhindra att laddning av elbilar orsakar onödigt hög effektavgift på elen, för oss alla i föreningen. Under den tid som föreningen har sin högsta förbrukning, typiskt mellan 16.00 och 22.00, sätter vi ett tak för hur mycket effekt (ström) som fördelas till laddstationerna. När systemet är intrimmat så kommer alltså den tilldelade strömmen att fördelas till de stationer som är igång, för att under sen kväll, natt och större del av dagen inte begränsas.
Tyvärr har vi haft vissa inkörningsproblem vilket har inneburit att några bilar inte fått någon laddning alls. Detta beroende på att ett skalningsfel gjorde att vi ställde in tokigt värde. Vi beklagar detta.
Vår leverantör Energi och Design hjälper oss att följa hur det påverkar laddningen och att trimma nivåerna i systemet.
Sverker Hansson
Styrelsemedlem i Brf Compagniet

Intresseanmälan och uppsägning

Samtliga ärenden avseende intresseanmälan till p-platser i husets garage och/eller uppsägningar görs till Bredablick Förvaltning:

Bredablick Förvaltning AB

Vid uppsägning av parkeringsplatsen ska ”uppsägningsraden” på sista sidan i kontraktet skrivas under och skickas till

Bredablick Förvaltning AB, Box 24016, 400 22 Göteborg.

Säljer ni er bostadsrätt, eller av någon annan anledning inte ska ha parkeringen längre, måste parkeringsplatsen sägas upp. Uppsägningstiden är tre (3) månader. OBS att parkeringsplatser aldrig kan överlåtas. Vid en försäljning måste alltså den nya köparen sätta upp sig i kö för att få hyra en plats.

P-platser i Eriksbergsdockans garagesamfällighet

Brf Compagniet har del i gemensamhetsanläggningen Eriksbergsdockans garagesamfällighet på Monsungatan 49. Det är 36 parkeringsplatser som är vigda för bostadsrättsinnehavarna i Brf Compagniet. Hyran för dessa platser är f.n. 1100 (1300 från 1 januari 2024) kr/månad och debiteras på separat hyresavi från Europark/APCOA. För att komma in genom garageporten används Europark/APCOA:s fjärrkontroll som erhålls i samband med kontraktsskrivning. För frågor gällande Eriksbergsdockans garagesamfällighet och beställning av fjärrkontroll vänligen kontakta:

Åsa Pettersson, Tel 08-556 306 77. E-post: asa.pettersson@apcoa.se

Apcoa kundtjänst
Telefon: 08-556 306 70
E-post: info@apcoa.se

Gästparkering

Längs med monsungatan finns flertalet gratisparkeringar som f.n. är skyltade till 2h. 2 betalparkeringar finns också inom omnejd (se karta):Screen Shot 2015-09-14 at 19.53.31