Vi planerar att hålla gemensamma aktiviteter ca två gånger per år.