Föreningsstämma 2021

Tid: Onsdagen den 26 maj 2021 kl. 18:00

Plats: River Restaurant on the Pier

På grund av pågående pandemi, tror styrelsen att vi kan köra enligt förra årets upplägg med att medlemmar kan inlämna sina röster i förväg i de olika frågorna som kommer upp. Vi kommer att hålla oss ajour med vad som gäller och kommer att gå ut med nödvändig information. 

Motioner till årets föreningsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 2021-03-01

Brf Compagniet Stämmoprotokoll 2020

Årsredovisning 2019 Brf Compagniet

Föreningsstämma/årsmöte avhålls en gång per år. Det är här man som medlem i föreningen kan göra sin röst hörd. Lämna förslag till åtgärder via en motion och rösta på de propositioner (från styrelsen) och motioner (från medlemmarna) som är inlämnat.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på styrelseledamöter inför kommande period och föreningsstämman väljer vilka ledamöter man vill ge förtroendet. Vi går också igenom föregående års händelser och föreningens ekonomi.

Det är viktigt att du som medlem kommer och röstar på de alternativ som du tycker är bra/bäst för föreningen.