Extra föreningsstämma

När: Måndagen den 25 oktober 2021 kl. 18:00.

Var: Vi träffas här ute på gården. Vi ska bara avhandla en punkt. Skulle det ösregna går vi ner till garaget.

Notera tiden, Frågan gäller möjlighet till kapitaltillskott. Vi återkommer med mer information inom kort.

******************

Vi avhöll föreningsstämman den 26 maj 2021

Brf Compagniet Stämmoprotokoll 2021 inkl bilagor exkl röstlängd

Tidigare årsredovisningar

Årsredovisning 2020 Brf Compagniet

Årsredovisning 2019 Brf Compagniet

Årsredovisning 2018 Brf Compagniet

Årsredovisning 2017 Brf Compagniet

Årsredovisning 2016 Brf Compagniet

Årsredovisning 2015 Brf Compagniet

Ekonomisk plan för Brf Compagniet

Upplåtelseavgift Andelstal 2 (bilaga till Ekonomisk plan, sorterat per våning)

Föreningsstämma/årsmöte avhålls en gång per år. Det är här man som medlem i föreningen kan göra sin röst hörd. Lämna förslag till åtgärder via en motion och rösta på de propositioner (från styrelsen) och motioner (från medlemmarna) som är inlämnat.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på styrelseledamöter inför kommande period och föreningsstämman väljer vilka ledamöter man vill ge förtroendet. Vi går också igenom föregående års händelser och föreningens ekonomi.

Det är viktigt att du som medlem kommer och röstar på de alternativ som du tycker är bra/bäst för föreningen.