Protokoll Föreningsstämma 2024

Årsredovisning 2023

Tidigare årsredovisningar & Underhållsplaner hittar ni här Ekonomi & Underhållsplan

Föreningsstämma/årsmöte avhålls en gång per år. Det är här man som medlem i föreningen kan göra sin röst hörd. Lämna förslag till åtgärder via en motion och rösta på de propositioner (från styrelsen) och motioner (från medlemmarna) som är inlämnat.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på styrelseledamöter inför kommande period och föreningsstämman väljer vilka ledamöter man vill ge förtroendet. Vi går också igenom föregående års händelser och föreningens ekonomi.

Det är viktigt att du som medlem kommer och röstar på de alternativ som du tycker är bra/bäst för föreningen.

Du kan också lämna en Fullmakt till en granne om du inte kan närvara på mötet själv. Ett ombud får endast företräda 1 annan medlem