Brf. Compagniets valberedning för 2020/2021 utgörs av:

Kristina Lundberg (sammankallande)

Johan Kindmark Alemyr

Önskar Ni komma i kontakt gör ni det här.

Vill-du-vara-med-och-förändra-framtiden-2021-02-10