Brf. Compagniets valberedning för 2022/2023 utgörs av:

Gustav Lindskog

Önskar Ni komma i kontakt gör ni det här.