Brf. Compagniets valberedning för 2021/2022 utgörs av:

Monique Vos (sammankallande)

Katarina Ek

Önskar Ni komma i kontakt gör ni det här.