Brf. Compagniets valberedning för 2020/2021 utgörs av:

Kristina Lundberg (sammankallande)

Johan Kindmark Alemyr

Önskar Ni komma i kontakt gör ni det här.