Brf. Compagniets styrelse för verksamhetsåret 2020/2021 består av:

Ordförande: Jessica Jarlsdotter Nilisse, tel 070-433 93 45
Kassör: Simon Grönvall
Sekreterare: Susanne Pietilä
Ledamot: Thim Fritzson
Ledamot: Sverker Hansson, tel 070-821 92 74

Suppleant: Susanne Skagvard
Suppleant: Inge Benson

Kontakta oss via hemsidans kontaktformulär. Önskar du kontakta oss brevledes går det också bra på: Styrelsen, Monsungatan 26 (vi har ett eget brevfack)