Brf. Compagniets styrelse för verksamhetsåret 2021/2022 består av:

Ordförande: Jessica Jarlsdotter Nilisse, tel 070-433 93 45
Kassör: Sverker Hansson, tel 070-821 92 74
Sekreterare: Veronika Grozdanovska
Ledamot: Thim Fritzson

Suppleant: Johannes Kvarnström
Suppleant: Inge Benson

Kontakta oss via hemsidans kontaktformulär. Önskar du kontakta oss brevledes går det också bra på: Styrelsen, Monsungatan 26 (vi har ett eget brevfack)