Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand? Då krävs ett beslut från styrelsen om det är godtagbara skäl, -se nedan. Från april 2019 har styrelsen beslutat om att ta ut en avgift av den som hyr ut sin lägenhet i andra hand, som är 10% av prisbasbeloppet per år. Beslut lämnas enbart för ett år i taget, sedan måste ny ansökan lämnas. Man måste invänta styrelsens beslut innan man hyr ut sin lägenhet i andra hand.

Hämta blanketten Bredablick Förvaltning AB, Blanketter

Skicka sedan in din ansökan om andrahandsuthyrning till:

Brf Compagniet, c/o Bredablickförvaltning AB, Box 24016, 400 22 Göteborg

Har ni några frågor kring detta; tveka inte att kontakta styrelsen på:  styrelsen@brfcompagniet.se 

GODTAGBARA SKÄL för 2:a hands uthyrning 

  • Ålder eller sjukdom  
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort  
  • Längre utlandsvistelse  
  • Provsamboende  
  • Andra skäl  

 SKÄL SOM INTE FUNNITS VARA GODTAGBARA för 2:a hands uthyrning 

  • Förvärv i spekulativt syfte med efterföljande andrahandsupplåtelse  
  • Enbart ekonomiska skäl