Senast uppdaterad 2023-06-22

 

Elstöd 

Styrelsen har beslutat att inte söka elstöd då vi inte uppfyller kraven.
(nedan hämtat från Skatteverkets hemsida)

Situationer som gör att företaget inte kan få elstöd

  • hade ett elavtal med fast pris som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023, om avtalet gäller företagets hela elförbrukning

 

Orolig för din El-räkning?

Vi har alla anledning att hysa oro för läget på energimarknaden, för oss i Brf Compagniet främst elmarknaden.Jag vill på styrelsens vägnar därför skriva lite om två saker: el-prisets uppbyggnad och vad du kan göra åt din kostnad.

För dig som har ont om tid kommer här kortversionen: Stäng av. Använd energi under natten från 22.00-06.00 och i viss mån dagen fram till kl 15.00

 

För dig med lite mer intresse och tid kommer här en kort långversion:

Kostnaden för elförbrukningen byggs upp av fyra huvudkomponenter

Energipris
Effektkostnad
Elnätskostnad
Skatt och moms

Först en förklaring som det är lätt att missa Energi (kWh)= Effekt(kW) x tid(h). Jag försöker i möjligaste mån räkna om allt till kWh för att det ska kunna jämföras och summeras.

Alla siffror nedan presenteras inklusive moms. Jag använder oktober månads siffror i beräkningen eftersom förbrukning av både energi och effekt skiljer sig åt månad för månad.

Energipriset är det vi betalar för själva den elektriska energin, vi har ett fast energipris på 47,65 öre/kWh. Men till det kommer:

Effektkostnad som baseras på de tre timmar under månaden då vi utnyttjat den högsta effekten, dvs föreningens samlade uttag just den timman. Den toppeffekten kostar för oss tillsammans 61,63 kr/kW , vilket i oktober motsvarade cirka 14,2 öre/kWh

Elöverföringskostnad vilken för närvarande är 9,4 öre/kWh

Energiskatt 45 öre/kWh

Abonnemangskostnad (räknat på oktober) 1,6öre/kWh

Moms är inräknat i samtligt här ovan

Detta sammanlagt leder fram till den taxa som du debiteras via månadsavin på 94 öre/kWh, plus 25% moms.

Den tariffen kommer att gälla fram till dess vårt energiavtal går ut 2025-02-28, eller tills något av de andra taxorna förändras, men det har vi inga indikationer på för närvarande.

Vad kan du, och alla vi tillsammans, göra för att hålla nere vår kostnad för elenergi?

Det främsta är att släcka, stänga av apparater (inte bara låta dem gå i viloläge), dra ur sladdar till adaptrar, tvätta och diska fulla maskiner. Byt ut gamla dygns-timrar, de där med ett tim-hjul som knastrar när man vrider runt. Tillse att alla gamla glödlampor eller halogenlampor är utbytta till moderna LED-lampor. Stäng av handukstorken när den inte behövs. Allt det där som vi uppmanas till i olika kampanjer.

Du som har elektriskt värmegolv; fundera på hur många minuter om dagen du använder det och om du ska ha det på så hög temperatur, eller på över huvud taget. Golvvärmetermostaten har dessutom ett sparprogram som automatiskt sänker temperaturen på golvet med 5 graderC, till exempel nattetid och/eller kontorstid, läs mer om det i din Bo-pärm under flik 12.

Vi kan tillsammans påverka Effektkostnaden, vilken i oktober utgjorde 12,5% av kostnaden per kWh. Föreningen har sin högsta förbrukning under tiden 15-22 varje dag, året runt. Kan du bidra till att hålla nere förbrukningen under den tiden får alltså alla föreningens medlemmar en lägre effektkostnad och därmed lägre kostnad per kWh.

Du hjälper Sverige och Europa genom att förlägga den så mycket som möjligt på natten. Det är ingen bra tid att laga mat på, men utmärkt att ladda el-bil på eller att köra diskmaskin.

Snart är det advent och med det tid för ljusstakar och slingor. Tänk efter innan du låter dem stå på dygnet runt.

Tillsammans kan vi åstadkomma en hel del!

 

För styrelsen
Sverker Hansson
Kassör

 

Här kan alla medlemmar gå in och kolla sin egen elförbrukning.

Inloggningsuppgifter kommer att läggas ut i alla brevlådor och skall därefter läggas in i boendepärmen.

www.imd-webb.se/brf_compagniet

Manual IMD-Webb