Fastighetsskötsel, namnändring och beställning/spärr av nycklar görs till förvaltningen på:

Bredablick Förvaltning AB

Kundtjänst: Tel 010-177 59 00 eller Bredablick Förvaltning AB

Felanmälan: Öppettider vardagar 08.30-16.00, övrig tid kopplas ni vidare till Bredablick Förvaltnings fastighetsjour.

Felanmälan online: Felanmälan

Gäller garantifel och övriga serviceuppdrag. För avhjälpande av serviceuppdrag (ej garantifel) i lägenhet som faller under bostadsrättsinnehavarens ansvar debiteras beställaren.

Hissen

Är det fel på någon hiss, så ringer ni till Kone direkt: 0771-50 00 00

Sopsugen

När sopsugen är trasig är det till Envac man ringer och felanmäler detta.

Tel: 031-65 83 50 vardagar 8-16:45.  Jour på tel 08-775 33 70

Det är absolut förbjudet att lämna sina sopor vid sopstationen om sopsugen är trasig. Då tar man med sig soporna hem igen och kontaktar Envac för åtgärd.

Internet, fast telefoni och TV:

Telia kundtjänst
Telefon: 90200