Med anledning av senaste tidens tråkigheter kring garageinbrott har vi låtit installera lås på samtliga trapphusentréer till garageplan. Bestyckningen är ensidig och kräver endast nyckel vid passage in från trapphus till garageplan. Ni använder er av samma nyckel som går till lägenhetsförråden (märkt E1/E2/E3). En konsekvens  av denna lösning är tyvärr att dörrautomatiken (dörrhjälp) från trapphus in till garage inaktiverats.

Lösningen är interim i väntan på pågående utredning om ev. utökning av elektroniskt passérsystem.

Vi hoppas att detta ska förhindra obehöriga från att äga tillträde.