Arbetet kring förbättring av husets skalskydd fortgår. Samtliga entrédörrar är nu genomgångna och åtgärder har vidtagits för att minimera den upplevda problematiken med dörrar som ej går i lås. Vidare är samtliga garageentréer nu bestyckade med nyckellås.

Som ett ytterligare steg i förbättringsarbetet kommer det inom kort att installeras kameror för videoövervakning. Kamerorna kommer att monteras på garageplan 0 och -1. Arbetet beräknas påbörjas under vecka 14. Mer information följer inom kort.

Vi hoppas med ovan åtgärd kunna bidra till ökad säkerhet och trygghet för alla boende.