På grund av ett arbete på fjärrvärmenätet kommer Göteborgs Energi att tillfälligt stänga ned fjärrvärmecentralen måndag den 15/6 mellan kl. 08.30-15.30.

Detta innebär att varmvatten och värme tillfälligt stängs av under den aviserade tiden. Avstängningen gäller ej kallvatten eller elnät.

För ev. frågor kontakta Göteborg Energis felanmälan och teknisk kundsupport på telefon 020-626060