Vi har idag upptäckt en större läcka i trapphus 24 som hittills drabbat lägenheter belägna på vänstersida om uppgångens hiss. Läckan har också drabbat delar av gemensamhetsutrymmen och förråd. Läckan är nu stoppad och åtgärdad. Skadebesiktare är på väg.

Vi uppmanar alla i framför allt trapphus 24/26 att omgående inspektera sina lägenheter och förråd för ev. läckage. Finner ni spår av läckage är det viktigt att detta omgående anmäls till såväl styrelse som försäkringsbolag (lägenhetens).