Se bilaga för originalutskick som anslås och läggs på samtliga brevlådor strax. P.g.a. begränsade resurser kommer årsredovisning och revisionsberättelse endast att anslås digitialt.

Tid: Onsdag 25/5 med samlig kl 17.30, stämman startar 18.00.
Plats: Hotell 11, Maskingatan 11, 417 64 Göteborg

Praktiskt till stämman:

  • Glöm inte anmäla er
  • Röstberättigade medlemmar måste kunna legitimera på plats inför stämman
  • Fullmakt krävs för ev. ombud (länk till mall)

Bilagor:
Kallelse till årsstämma 2016-05-25 (PDF)

Motion om ändring av medlemskap till fysisk person (PDF)

Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 (PDF)