Hej kära grannar.
Peab ska utföra arbete utanför port 28, vid pelarna.
Nedan är kopierad text från utskicket PEAB kommer att sätta upp i vårt hus nästa vecka.
Se också bifogat, klicka på denna länk: Info Compagniet

Alla typer av frågor hänvisas till PEAB och Jörgen Österlund.
Styrelsen.

 

Information Igengjutning kulvert.

Hej!

Peab kommer att gjuta igen en kulvert som går under pelarna vid er entré. Anledningen till att vi gör detta är för att ta bort behov av underhåll av kulverten.

Tidplanen ser ut enligt nedan:

Måndag v 26 startar vi med att montera smidesavstängare i kulverten.

Detta arbete beräknas pågå under hela v 26.

Under v 26 kommer vi även att borra 3 st hål genom kulverttaket. Detta för att kunna få ner betongen i kulverten. Hålen är ca 200 mm i diameter men hålet i asfalten blir ca 1*1 m2.

Hålens placering är mellan pelarna.

Utöver dessa 3 hål kommer vi montera en nedstigningsbrunn för att kunna komma åt kulverten i framtiden. Denna brunn placeras mellan mellan er entré och nuvarande byggetablering.

Måndag v 27 kommer vi gjuta igen kulverten. Då etablerar vi en betongpump utanför entrén vid 06:30 och vid 07:00 kommer betongen. Det kommer komma ca 10 betongbilar under dagen med ett intervall om ca 15-30 minuter. Onsdag el torsdag v 27 kommer vi laga efter håltagning med asfaltering.

 

Vid frågor ring mig// Jörgen Österlund, 0725-337655

Jorgen.Osterlund@peab.se