Hej Kära grannar.

Jag personligen är ganska nyfiken om vad som händer runt omkring oss och har eftersökt lite information om våra gator runt vårt hus, vad som planeras, hur det planeras m.m och fått fram lite information.
Tänkte att kanske det finns en och annan granne som är lika nyfiken som jag, så varse god, detta är vad jag har fått fram hittills.

Ytorna / gatorna runt vårt hus ska färdigställas under våren 2017, maj-juni fick jag till svar, då ska också kajen framför vårt hus färdigställas.
I samband med detta har jag blivit lovad att ”kanten” utanför garageporten ska bli mycket mindre, så att vi ska kunna köra in i garaget utan detta hinder.
Ytan söder om vårt hus, alltså utanför vår garageport, kommer se likadan ut som den nu gör utanför Tornstadens södra sida, alltså det nybyggda huset på vår södra sida.

Jag bad också om information om vad som händer på vår norra sida, alltså där gatan heter manövergången, och där är det mycket roligt som kommer att hända, dock får vi vänta ett tag tills hamnbanan påbörjar sin tågtunnel.
Som jag förstår finns det lite olika planer, men någon typ av torg / plats där vollybollplanen föreslås, olika namn finns, Dockparken, DW Flobäcks plats eller Docktorget.

Dom 2 timmars bilparkeringsplatser som finns utanför porten 24-26 kommer att finnas kvar tills arbetet påbörjas med ovan nämnda torg / park.
Dock ska gatukontoret kolla upp om dom framför entredörren på 24-26 kan sätta några pollare som skapar en viss säkerhet vid ut och in passage genom entrédörren.

Jag bifogar några pdf / bilder som är intressanta att se, se nedan blå länkar
Trevlig dag önskas.

 

Docktorget V Eriksberg

Planerad_utb_2017

Utbyggnadsplan-4