Hej.

Delar av styrelsen var i veckan på ett informationsmöte anordnat av ett par eldsjälar som har ambitionen att skapa en gemensam förening för Västra Eriksberg, tanken är att mot kommunen, Älvstranden Utveckling, Park- och naturförvaltningen och Trafikkontoret som exempel ha en gemensam kommunikationskanal. Det handlar inte om någon samfällighet med ansvar utan en intresseförening där vi kan driva gemensamma frågor.
Istället som idag ett stort antal Brf:r som i mångt och mycket ställer samma typ av frågor och önskemål.
Genom detta förslag så tjänar alla tid och energi.
Mer om denna kommande förening när vi har mer info.

På detta informationsmöte var representanter från Älvstranden Utveckling, Park- och naturförvaltningen och Trafikkontoret.
Mycket tid gick åt att prata om skötsel, ansvar, vinterunderhåll m.m
Men vi fick också tid till att prata om hur planerna ser ut i Västra Eriksberg framöver.

Bl.a så ska ju Monsungatan fixas till, trottoarer byggas, gatan utanför vårt garage ska läggas asfalt och få parkeringsplatser, betong ska läggas ut efter dockan så som det ser ut som på andra sidan av dockan.
Detta gick vi ut med info att det skulle starta i maj – juni, tyvärr har det blivit försenat och det kommer istället igång efter industrisemestern.
Detta pga av sättningar borta vid kajen som har försenat planeringen.

Det ryktades att ytterligare en busslinje planeras att gå på Monsungatan, förmodligen till sommarn, kolla med västtrafik är mitt bästa tips.

När det gäller det blivande docktorget, alltså nuvarande vollyboll och fotbollsplan, så är information fortfarande lite ”luddig”, allt hänger ihop som ett litet dominospel, först måste tågtunneln påbörjas, sen planeringen färdigställas innan vi kan se några konkreta förslag på hur det kommer att bli.
Vi vet inte mer än vad som finnas att hämta på internet.

Dock är Älvstranden Utveckling, Park- och naturförvaltningen och Trafikkontoret medvetna om detta och planerar att fixa till bortre grusparkeringen, fixa till bättre trottoarer och göra en allmän upprustning i detta område framtill att det börjar byggas för docktorget.
Det nämndes också att eventuellt kommer det en ny busshållplats här någonstans.

Utan att ha allt för mycket detaljer kan vi säga att det kommer att fixas och donas runt vårt hus till sommarn, och framför allt efter sommaren.

Om ni är sugna på mer info, önskar få ändrat något, rapportera att en lampa är sönder, papperskorgar som bör tömmas, gata som måste fixas m.m är tipset att gå in på denna sida: http://goteborg.se

Ni kan också kontakta kommunen på följande mail adress: goteborg@goteborg.se eller ringa dom på telefon 031 – 365 00 00.

Med Vänlig Hälsning Styrelsen