Spolarna Göteborg kommer till vår fastighet 26 november – 10 december för att underhållsspola avloppsledningar i kök och badrum. Arbetet görs i förebyggande syfte för att undvika framtida driftsstörningar som exempelvis stopp i avloppet. Se informationsblad här Avisering om rörspolning

Det är viktigt att spolarna får tillgång till er lägenhet. Ni som inte befinner er hemma, vänligen mejla till Jessica Jarlsdotter Nilisse på jessica@brfcompagniet.se för information om just er lägenhet.