De eluttag som sitter nere i garaget på pelarna kommer att vara strömlösa ett tag.

Detta pga. att de är felsäkrade. Elektrikern kommer att fixa dessa när vi är klara med installationen av de nya laddboxarna.