Här kommer en avändarmanual till porttelefonen TP510-RS-anvandarmanual

Förkortad info: Ringer det från porttelefonen till fast telefon eller mobiltelefon, ringer det från nummer: 08-121 563 11. (Spara gärna telefonnumret som Porttelefon). Den boende svarar som vanligt och trycker siffran 5 för att låsa upp porten och släppa in sin gäst.

SBC har nu lanserat sin brf-app till medlemmar. Se här: Vår Brf-appen info medlem (brevet är daterat 170101 men det är fel; -appen har funnits sedan hösten 2018 för styrelseledamöter). Nu lanseras den även till medlemmarna.