Tid: söndag 7 april 2019, kl 18.00-måndag 8 april 2019, kl 06.00
Kallvatten och elnät kan användas som vanligt.