För information, så kommer vi att skicka ut kallelsen till årsmötet med bilagor till Kivra brevlåda. Ni som inte har Kivra kommer att få kallelsen via posten.

Vi har anslutit oss till Ekopost. Dels för att det är ett säkrare sätt att skicka post på och dels för att det är billigare.
Ekopost känner av om man har Kivra, om inte så skickas det till folkbokföringsadressen. På så sätt så slipper vi fundera på andra adresser, eftersändning etc (några hyr ut i andra hand tex).