Styrelsen har tagit över administrationen av garageplatserna i huset från SBC. Det är Sverker Hansson som har den uppgiften. För vidare info se sidan ”parkering” under boendeinfo, där det framgår hur man gör om man ska säga upp en plats eller ställa sig i kö för en plats.