Här kommer lite information kring grind nr 2. Styrelsen har under hösten haft funderingar kring säkerheten kring att ha två grindar uppsatta. Dels för utrymning och dels för tillträde av blåljuspersonal etc. Vi har haft ut en brandingenjör som gett grönt ljus till detta.

Då detta dröjde ut på tiden beslutade styrelsen att starta med grinden ner mot dockan, då den sidan upplevs vara i störst behov av en grind.

Nu har vi kommit till att det var dags att beställa grind nr 2.
Eftersom det bara är två månader kvar till stämman och flera motioner inkommit om grind nr 1, så har Styrelsen beslutat igår att avvakta med att beställa grind nr 2 till dess att slutlig installation och utformning av grind nr 1 är klar. Effekten av att bara ha en grind hunnit utvärderas. Ge stämman möjlighet att besluta om att fattat beslut 2019 ska ligga kvar eller modifieras.