Styrelsen har köpt in två stycken hjärtstartare till föreningen, en till varje hus.

Dessa finns i uppgång 28 och 32.

De ska vara väldigt enkla att hantera, man behöver inte gå en kurs innan (även om det förstås är bra). Det kommer instruktioner efter varje steg och det går inte att göra fel. Behöver den drabbade ingen stöt, så känner apparaten av detta.