Vid kommande avisering avseende avgifterna för kvartal 2 är följande noterbart: 

Först och främst kommer endast el- och vattenförbrukning avseende 2 månader avläsas.

Detta för att skapa en förskjutning på en månad så att vår ekonomiska förvaltare framöver ska få längre tid på sig att handlägga tilläggsdebiteringar. Tilläggsdebiteringar kommer alltså vid denna avisering endast framgå på avierna avseende april och maj. Från och med aviseringen av kvartal 3 kommer 3 månaders avläsningar åter igen att framgå på avierna.

Som tidigare utlovat kommer de felaktigt debiterade avläsningarna avseende elförbrukning för golvvärme under perioden 200901–201130 att kompenseras för. För dem de berör kommer en kreditering att framgå på er aprilavi. På samma aprilavi kommer även kreditering för elförbrukning för golvvärme avseende december att framgå.

I enlighet med tidigare förmedlade nyheter var dock december månad den sista där avläst elförbrukning för golvvärme kommer krediteras för. Från och med januari 2021 kommer total elförbrukning inkl. golvvärme att debiteras för.