Extra stämman i oktober beslutade att bevilja frågan om kapitaltillskott.

Ni som är intresserade av att betala in kapitaltillskott (OBS att det är frivilligt), kan använda er av den här blanketten.

Intresseanmälan att betala in kapitaltillskott

Senast 31 januari vill vi ha din intresseanmälan och senast 31 mars ska det vara inbetalt.