De belysningsarmaturer som sattes in när vårt hus byggdes börjar nå slutet av sitt liv. Flera läcker in vatten, färgen flagnar, glaset gulnar… Styrelsen har därför beställt nya (ny modell) som även bygger på energibesparande LED-teknik.

Bytet kommer att ske på följande dagar: 18/1, 19/1, 26/1 samt 27/1 2022

Lägenheterna behöver vara åtkomliga under hela dagen mellan klockan 08 och 16, ingen precisering av tiden kommer att kunna ges. Du behöver sätta låset i serviceläge, eller vara hemma. Anlitad firma är Energi och Design, Mattias Fahlberg som tar med sig ytterligare en hantverkare.

Listor för att skriva upp sig för den dag man önskar sätts upp på en dörr i 28:ans entré den måndag 20/12 klockan 09.00

Senast på söndag 9 januari kl. 18 ska ni skriva upp önskemål, därefter bestämmer styrelsen vilken dag ni blir tilldelad.

De vars lägenhet inte går att komma in i, får sedan själva stå för installationskostnaden med anlitad behörig elektriker när armaturen ska sättas upp.

Mvh

Styrelsen / Sverker Hansson