Protokollet från stämman är nu publicerat på sidan Föreningsstämma