Tycker du att balkongbelysningen lyser för starkt? Den går att dimra!