Hej!
Styrelsen har mottagit fråga om hur det går när det gäller Elstödet, när det kommer?
Det korta svaret är: Vet inte!
Det lite längre svaret är: Regeringen har lagt ett förslag som innebär att företag och Brf-er med individuell mätning och debitering ska kunna ansöka om elstöd från den 30 maj. Förslaget är ute på remiss och ska sedan godkännas av EU.
Vid beviljat elstöd kan föreningen välja att låta stödet ligga kvar i föreningens gemensamma ekonomi och komma alla till gagn, eller betala ut till medlemmar. I den frågan har styrelsen inte tagit ställning. Det finns argument för båda alternativen.