Protokollet från föreningsstämman 2023 är nu publicerad under Föreningsstämma