Styrelsen har till denna jul beslutat att inte beställa en container för att slänga julgranar.

Detta på grund av bristande intresse de senaste åren. Förra året slängdes endast 6st… och då blir det väldigt dyrt per gran.

Vi hänvisar istället till någon av Göteborg kommuns återvinningscentraler, då granar klassas som grovavfall.