Här hittar ni uppdaterad information kring bl.a. Andelstal 2 (det som på avin kallas för ”Årsavgift Kapital”). Anledning till ändring av andelstalen är att fler betalade in sina andelar av lånet våren 2023, i samband med omläggning av lånet.

Kvar är nu 114st andelar och när lånets bindningstid löper ut våren 2025 finns en ny chans att betala av sin/sina andelar.