Nu är kallelsen för Föreningsstämman 2024 utskickad.

Du hittar dessutom den och årsredovisningen för 2023 här