Installatörer från NOKAS kommer i veckan att slutföra arbetet kring installation av kameraövervakning på garageplan 0 och -1. Arbetet kommer att bedrivas under dagtid och vi ber Er ha överseende med ev. stök och oljud som detta medför.

Som det tidigare nämnts är syftet med installationen att förebygga skadegörelse och inbrott och därigenom öka tryggheten för oss boende. Inspelningen från övervakningen kommer således, vid behov, att nyttjas för endast ovan syfte.